Posts fortablica kanban

tablica kanban

Tablica Kanban

Kanban, Transformacje Agile - Tomek Borowiec - 29 sierpnia 2018

Podstawowe zadanie Tablicy Kanban to usprawnienie przepływu zadań, czyli skrócenie czasu ich realizacji. Cieżko jest jednak poprawić lub ulepszyć coś czego nie widzimy. Dlatego wizualizujemy prace wykonywaną przez zespół przy pomocy tablicy. Już sam proces jej tworzenia, rozpoczyna w zespole dyskusję nad sposobem pracy. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zbudować Tablicę…

Continue Reading