Kim jest Product Owner?

Product Owner analizujący dane i pracujący nad planem rozwoju produktu

Chcesz dowiedzieć się, jakie są obowiązki i cechy Product Ownera? A może interesuje Cię czym różni się Product Owner od Scrum Mastera i jakie są ich relacje w zespole? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym przybliżamy tę ważną scrumową rolę w zwinnym zarządzaniu oraz jej wpływ na sukces produktu. Dowiedz się, jakie są zadania związane z tą odpowiedzialnością i jakie korzyści przynosi posiadanie dobrego Product Ownera w zespole. Zapraszamy!

Spis treści

 1. Kim jest Product Owner i dlaczego jest taki ważny?
 2. Jakie są główne zadania Product Ownera?
 3. Jakie umiejętności powinien posiadać Product Owner?
 4. Czym różni się Product Owner od Scrum Mastera?
 5. Dlaczego warto mieć dobrego Product Ownera w zespole?

Kim jest Product Owner i dlaczego jest taki ważny?

Product Owner to kluczowa odpowiedzialność w Scrumie. Jest to lider biznesowy, który nadaje kierunek działaniom zespołu i zarządza rozwojem produktu. Product Owner (czyli Właściciel Produktu) musi zadbać o to, aby produkt miał jak najwięcej wartości biznesowej, i to najlepiej przy jak najmniejszym nakładzie pracy (nie jest to więc proste wyzwanie ?).

Współpracując z interesariuszami i zespołem, Product Owner określa priorytety i upewnia się, że zespół skupia się na realizacji najważniejszych celów. To właśnie działania i decyzje podejmowane przez niego mają największy wpływ na sukces produktu.

Jakie są główne zadania Product Ownera?

Product Owner odpowiada za komunikowanie się z interesariuszami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań wobec produktu. Następnie weryfikuje te potrzeby i oczekiwania, aby określić, co jest najważniejsze dla produktu i dostarczenia wartości dla klienta.

Product Owner zarządza listą zadań (czyli Product Backlogiem), które należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel i dostarczyć wartość. Do jego obowiązków należy przeglądanie i aktualizowanie tej listy, aby upewnić się, że zespół pracuje nad tym, co jest niezbędne do osiągnięcia celu biznesowego. To również podejmowanie trudnych decyzji dotyczących przyjmowania lub odrzucania nowych zadań i współpraca z zespołem, aby pomóc im zrozumieć, co jest najważniejsze dla produktu.

Właściciel Produktu jest również odpowiedzialny za przedstawianie interesariuszom aktualnego stanu produktu oraz planów na przyszłość. Jego rola polega na ciągłym monitorowaniu wyników i na ich podstawie podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego rozwoju produktu.

Podsumowując, do najważniejszych zadań należą:

 • Określanie celów biznesowych i strategii rozwoju produktu
 • Zarządzanie Product Backlogiem
 • Reprezentowanie interesów klientów i użytkowników
 • Współpraca z zespołem, zapewniając im cel i kontekst prac
 • Monitorowanie postępu w realizacji celu

Jakie umiejętności powinien posiadać Product Owner?

Aby skutecznie pełnić tę funkcję, niezbędne jest posiadanie określonych umiejętności i cech. Przede wszystkim idealny Product Owner powinien być ekspertem w zrozumieniu i przewidywaniu potrzeb klienta i rynku. Powinien również mieć silne zdolności liderskie, aby skutecznie kierować zespołem i zarządzać rozwoju produktu.

Kolejną ważną cechą jest skuteczne komunikowanie. Product Owner powinien efektywnie rozwiązywać konflikty i przekonywać do swoich pomysłów i decyzji. Umiejętność negocjacji pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb różnych grup interesariuszy i uzgodnienie kompromisów, które pozwolą na dostarczenie wartości dla klienta.

Niezbędna będą również umiejętności analityczne, aby móc skutecznie planować i przewidywać kierunek rozwoju produktu. Dobry Właściciel Produktu musi również być elastyczny i umieć dostosowywać się do zmieniających się warunków i potrzeb. I przede wszystkim być skupiony na dostarczaniu wartości dla klienta.

W skrócie kluczowe umiejętności to:

 • Zrozumienie rynku i potrzeb klientów
 • Zrozumienie procesów biznesowych
 • Umiejętność komunikowania się i negocjowania
 • Umiejętność priorytetyzowania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność pracy w zespole

Czym różni się Product Owner od Scrum Mastera?

Każdy dobry Product Owner potrzebuje dobrego Scrum Mastera.

Roman Pichler, autor książki „Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochają klienci”

Product Owner jest odpowiedzialny za definiowanie celu biznesowego i wskazywanie kierunku rozwoju produktu. Scrum Master natomiast jest odpowiedzialny za to, aby zespół efektywnie podążał w kierunku wskazanym przez Product Ownera. Scrum Master dba o poprawę procesów i praktyk zespołu, wprowadzanie zwinnych praktyk, uczy zespół samozarządzania oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Oczywiście Product Owner i Scrum Master blisko współpracują ze sobą, aby zapewnić, że zespół skupia się na dostarczaniu wartości dla klienta. Scrum Master wspiera Product Ownera i promuje zwinne narzędzia nie tylko w zespole, ale również w jego otoczeniu (m.in. takie jak User Story / Historyjki Użytkownika, aby zapewnić efektywną współpracę zespołu z interesariuszami).

Zespół nie może pracować skutecznie, gdy organizacja, interesariusze i klienci nie rozumieją tego, jak taki zespół pracuje. Scrum zapewni skuteczną komunikację i sprawne działanie, ale musi funkcjonować również na poziomie organizacji.

Ilustracja pokazująca różnice w rolach i odpowiedzialnościach Product Ownera oraz Scrum Mastera w Scrum

Dlaczego warto mieć dobrego Product Ownera w zespole?

Product Owner to kluczowa rola. To on odpowiada za strategię rozwoju produktu i wyznacza cele biznesowe, co pozwala zespołowi na skupienie się na realizacji WŁAŚCIWYCH zadań.

Jednak brak tej funkcji w zespole może prowadzić do poważnych problemów. Bez jasnego lidera biznesowego, zespół może realizować nieistotne zadania, co może prowadzić do utraty skupienia na celach biznesowych i dostarczeniu produktu o mniejszej wartości. A jeśli ta rola jest nieodpowiednio zdefiniowana w organizacji, może to również prowadzić do braku jasnej odpowiedzialności i braku skutecznej komunikacji między interesariuszami i zespołem. Zespół, zamiast dążyć do celu, będzie dryfował w różnych kierunkach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Product Ownerze, jego zadaniach, narzędziach i jak praktycznie je stosować? Dołącz do naszej grupy mailowej ?.