Kariera Scrum Mastera

Kim jest Scrum Master?

9 listopada 2019 - Tomek Borowiec

scrum master scrum masterka

Scrum Master jest to osoba, która jest odpowiedzialna za promowanie i dbanie o Scruma. Obszar jej/jego działania obejmuje Zespół, otoczenie Zespołu (klienta, interesariuszy) oraz całą organizację. O ile praca z Zespołem wytwórczym wydaje się oczywista, to pozostałe obszary działania Scrum Mastera – już mniej. W praktyce oznacza to, że jak Twój klient nie rozumie, w jaki sposób pracuje Zespół Scrumowy, to należy wysłać do niego Scrum Mastera. Podobnie będzie i z organizacją: Wielki i Ważny Szef torpeduje wysiłki Zespołu Scrumowego w drodze do zwinności – to już wiesz, czyje jest to zadanie, aby sprawić, że zrozumie jakie bezpośrednie korzyści może mieć organizacja z wdrażania Scruma. 

Continue Reading
Continue Reading