Kariera Product Ownera, Praktyka Scrum

Jak tworzyć User Story?

16 września 2019 - Michał Dusiński

jak tworzyć user story?
Czas czytania: 1 min.

W projekcie jedna rzecz jest pewna: to, czego nie wiemy, że nie wiemy, jest dużo większe od tego, co wiemy i od tego, co wiemy, że nie wiemy ;-). Często jednak o tym, czego nie wiemy, że nie wiemy, dowiadujemy się już po wdrożeniu produktu. Zdobywanie tej wiedzy może być bardzo bolesne. Na nagraniu, które znajdziesz poniżej, opowiemy o narzędziu zwanym User Story/Historie Użytkownika, dzięki któremu można tę wiedzę zdobyć mniej boleśnie i w dodatku zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia.

Continue Reading
Continue Reading
Biblioteka Scrum Mastera
product owner
User Story (Historyjka Użytkownika) jest jak album z wakacji...
tablica kanban